Izjava po sestanku s predsednico države

Kako je potekal sestanek s predsednico države, kratek odziv.

V zadnjih tednih smo slovensko javnost in vlado RS podrobno seznanili z nezadovoljstvom slovenskih
kmetov v zvezi z alarmantnimi razmerami, ki trenutno vladajo v kmetijstvu. Po srečanju s
predsednikom vlade Republike Slovenije, 3. aprila, smo se danes srečali tudi s predsednico Republike
Slovenije. Srečanja se je udeležilo pet nevladnih kmetijskih organizacij.
Predstavniki kmetov smo jo seznanili s težavami slovenskega kmetijstva, pri čemer smo najbolj
poudarili NATURO 2000, OOTT, pogojenosti, izgube kmetijskih zemljišč, kajti 800 ha najboljših
kmetijskih zemljišč se na leto pozida. Ta zemljišča je potrebno bolje varovati kajti več kot polovica
kmetijskih zemljišč je na občutljivih območjih po uredbi o trajnostni rabi pesticidov. Posebej smo
opozorili tudi na vzpostavljanje režimov na kmetijskih zemljiščih na podlagi parcialnih interesov, pri
čemur vedno najkrajšo potegnemo kmetje.
Predsednico smo opozorili, da imamo v Sloveniji najmanj kmetijske zemlje na prebivalca (le 800 m2).
V realnosti to pomeni veliko grožnjo prehranski varnosti, s pritiski trenutne politike na zemljišča pa se
ta zemljišča še zmanjšujejo. Časa za ukrepanje za dobrobit in prihodnost slovenske prehranske
varnosti ni veliko. Dodatna pereča težava je tudi starost gospodarjev kmetij, kjer pri povprečni
starosti 63 let lahko vidimo, da interes za kmetovanje, zaradi ostrih pogojev v kmetijski politiki,
upada. Vse to pa še dodatno ogroža prehransko varnost Slovenije.
Pri pogojenosti smo predsednico opozorili, da želimo zgolj enake pogoje kot ostali evropski kmetje,
ne pa nerazumljive zahteve, ki jih postavlja domači uradniški aparat.
Opozorili smo jo tudi na preteče nove davke, obdavčitev OMD ter na davek na nepremičnine za
kmetijske objekte.
Kmetom pri kmetovanju in širjenju ozemlja veliko oviro predstavlja tudi preveliko število zveri in
divjadi, pri čemur smo jo opozorili da je potrebno takojšnje ukrepanje.
Skupaj s predsednico Republike Slovenije smo tekom srečanja predelali vseh 15 točk, ki smo jih na
opozorilnem protestu predali tudi Vladi RS.

Ob tem smo se dogovorili tudi za obisk predsednice RS na nekaj kmetijah v mesecu juniju tega leta.
Na tem delovnem obisku bo seznanjena z realnim stanjem kmetijstva tudi na terenu, kar ji bo
omogočilo globlji uvid v danes predstavljeno problematiko.
Za jesen je načrtovan forum o kmetijstvu, kjer bo narejen pregled stanja iz več vidikov.
Podali smo ji tudi povabilo, da bi postala ambasadorka slovenskega kmeta. Predsednica je obljubila,
da se bo seznanila z obveznostmi in nam potem podala odgovor na predlog.
Ob koncu srečanja je predsednica povedala, da nima možnosti odločati o danes predstavljeni
problematiki, lahko pa vpliva kot inštitut za dobro kmetov.
Predsednici Republike Slovenije bi se na tem mestu želeli zahvaliti za čas, ki nam ga je namenila za
pogovor o pereči problematiki ter jo hkrati pozivamo, da kot inštitucija vpliva na dobro slovenskega
kmeta in s tem pripomore k boljši prihodnosti ter prehranski varnosti vseh državljank in državljanov
Republike Slovenije.

Sindikat kmetov Slovenije s podporo:
- Zveze slovenske podeželske mladine
- Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Zadružne zveze Slovenije
- Zveza kmetic Slovenije


Nazaj