Izjava za javnost

Sindikat kmetov Slovenije opozarja državljane in odgovorne v RS, da želimo normalno opravljati svoje delo, vzpostavljena je dnevna komunikacija z MKGP.

Ljubljana, 20. marec 2020; Sindikat kmetov Slovenije v teh težkih trenutkih za Slovenijo in Slovence zagotavlja, da smo slovenski kmetje sposobni zagotoviti tekočo oskrbo državljanov z prehranskimi izdelki. Ob tem poudarjamo, da vso skrb posvečamo kmetom, saj je začetek del na poljih, travnikih in v nasadih, pomembno je, da smo kmetje zdravi in imamo normalne pogoje za svoje delo, saj je od tega odvisen naš pridelek.

 

V luči aktualnih razmer dnevno spremljamo razmere na terenu in smo v stiku tako z resornim, kot ostalimi ministrstvi, kamor podajamo predloge za nemoteno delovanje kmetij. V zadnjih dneh smo tako predlagali, da ostanejo trgovine z kmetijskim repromaterialom odprte tudi v času epidemije, izvajati pa se morajo tudi veterinarske storitve, kot je osemenjevanje živali. Opozorili,predlagali in reševali smo težave pri prehodu državne meje za kmete dvolastnike (kmetije imajo zemljišča na obeh straneh meje in rabijo prehod do svojih zemljišč), nizkih odkupnih cenah in dolgih čakalnih vrstah pri odkupu govedi in prašičev, težave z prihodom sezonskih delavcev v hmeljarstvu in zelenjadarstvu, ponoven začetek napadov zveri na domače živali (najmanj šest pokolov v zadnjih dneh) ter še mnogo drugih manjših zadev, ki so za delovanje kmetijskega sektorja zelo pomembne.

 

Pretok informacij med Sindikatom kmetov Slovenije  in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poteka na dnevni ravni, kar je zelo pomembno tako za ministrstvo kot za kmete. Sprotna izmenjava informacij je pogoj za uspešno obvladovanje epidemije in zagotavljanje poteka kmetijskih del na terenu. Na Sindikatu kmetov Slovenije pa si želimo, da bi ministrstvo in Vlada RS pripravila konkretne ukrepe za kmetijski sektor, saj se zavedamo, da bomo mogli kmetje opraviti svoje delo v vseh razmerah.

 

Spoštovani kmetje in državljani Republike Slovenije, želimo, da se epidemija čim prej konča z čim manjšimi posledicami za Slovenijo in slovenske kmete. Sedaj je čas, ko moramo kmetje začeti z deli, da bomo lahko kasneje pospravili pridelke in tako zagotovili hrano za vas. Kmetijstvo bo po napovedih ednini sektor gospodarstva, ki bo aktiven poleg nujnih državnih inštitucij, zato vas prosimo za razumevanje našega dela, kajti le tako bomo lahko opravljali nujna dela in zagotovili hrano za vas. 

 

Kmetje ostanite zdravi, sindikalni pozdrav,

Predsednik SKS     

                                                                                    

Anton MEDVED               


Nazaj