kazni za vožnjo s traktorjem po Ljubljani

Traktorje bodo prepovedali, kaj pa kolesa, ali so pozabili!

Med gradivi za 5. sejo Mestnega sveta MOL 29.5.2023 je pod točko 6 tudi
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v
Mestni občini Ljubljana.
Predlog predvideva uvedbo prepovedi vožnje traktorjev v coni 1 (Center
Ljubljane). Preseneča nas, da se je vse do nedavnega lahko nemoteno
vozilo s traktorji po centru Ljubljane, glavnega mesta Slovenije. Po
protestih kmetov, pa se je pojavila potreba po prepovedi. Protesti kmetov so
bili organizirani na dostojen način, mirno in brez izgredov. Vožnja s
traktorji ob protestih je eden od najpogostejših načinov protestiranja
kmetov povsod po svetu, saj je traktor kmetovo osnovno delovno sredstvo. To,
da je v obrazložitvi sprememb in dopolnitev Odloka o urejanju prometa v
Mestni občini Ljubljana izrecno zapisano, da so razlog za spremembe in
dopolnitve ravno protesti, pa je naravnost zaskrbljujoče, saj gre za
neposredno omejevanje ustavne pravice do mirnega zbiranja in do javnih
zborovanj.


Nazaj