Kmetje zahtevamo dvig odkupne cene mleka za 5 centov po litru

Sindikat kmetov Slovenije je na mlekarne naslovil pisno zahtevo za dvig odkupne cene mleka za 5 centov po litru, objavljamo celotno zahtevo

Prireja mleka je med najbolj zahtevnimi in najdražjimi panogami v kmetijstvu ter hkrati panoga, ki v slovenskem kmetijstvu ustvarja  največ, tudi največ delovnih mest. Že dolgo je znano, da so stroški prireje mleka v Sloveniji zaradi posestne strukture in vhodnih stroškov višji, kot na intenzivnih ravninskih posestvih drugod po Evropi. Pa vendar, če pogledamo poročila o odkupnih cenah mleka, se le ta v Slovenji giblje vse bližje dna lestvice.

 

Prireja mleka zahteva človeka v hlevu dvakrat dnevno, 365 dni v letu. Delovno intenzivna kmetijska panoga  ima v večini primerov dolgotrajno zgodovino na kmetiji,  a je vse manj zanimiva za mlade kmete. Poudariti je potrebno tudi, da je vhodni strošek v obliki krme tako velik, da se trenutno bolje splača prodati kravo, saj imajo dobro ceno ter krmo, ker na žalost tako ostane več. Ne pozabite, ko je hlev enkrat prazen, se krava več ne vrne vanj.

 

Sindikat kmetov Slovenije opozarja, da smo kljub trenutni prireji, ki pokriva preko 100 % samooskrbe, lahko v nekaj mesecih ali letih priča padcu prireje mleka v Sloveniji. Razmere na področju prireje mleka se zaradi dviga vhodnih stroškov in drugih ekonomskih vplivov, ki bodo pospešeno pripravili kmete k razmisleku, lahko hitro obrnejo v negativni trend. Opozarjamo, da bo glavni krivec za upad prireje mleka nizka odkupna cena mleka, ki jo diktirajo mlekarne v Sloveniji.

 

 

Sindikat kmetov Slovenije zaradi trenutnega stanja in nizkih odkupnih cen mleka, zahteva takojšen dvig odkupne cene mleka v višini 5 centov za liter!


Nazaj