Konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetijstva

Konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetijstva

Inštitut za ekološko kmetijstvo,  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline  in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Združenjem za ekološko kmetovanje SVS, IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije

 

vabimo na 10. strokovno konferenco

 

AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2019,

 

ki bo v petek, 25. 1. 2019

 

 

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru,  v gradu Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru

 

Okvirni program:

 

8.00 – 9.00   Registracija in prihod udeležencev, ekološko okrepčilo

9.00 – 9.15   Pozdravi in otvoritev konference

9.15 – 9.30    Pozdrav in uvodni nagovor dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo

                        in prehrano RS

 

  1. sklop: Stanje, zakonodaja in izzivi za razvoj ekološkega kmetijstva v prihodnje (9.30 – 12.15)

 

9.30 – 10.15 Prikaz trenutnega stanja ekološkega kmetijstva v RS, nova evropska zakonodaja o

                       ekološkem kmetijstvu Uredba 848/2018 in odprte dileme pri usklajevanju

                       podzakonskih predpisov - Maja Žibert in sod. Direktorata za kmetijstvo, MKGP)

10.15 – 10.30 Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in trženju, pri uveljavljanju

                           neposrednih plačil in drugih ukrepov kmetijske politike (predstavniki različnih

                           kontrolnih in inšpekcijskih organov: Nives Adamič Kričej IKC-UM, …)

 

10.30-11.00  Priložnosti za nadaljnji razvoj in nekaj predlogov za novo SKP po 2020

- Njivski kolobar za povečanje biodiverzitete (združene setve in alternativne poljščine) – prof. dr. Franc Bavec UM FKBV

- Prekrivni posevki in uporaba valjarja rastlinske odeje – prof. dr. Martina Bavec in sod. UM FKBV

- Povezovanje ponudnikov ekoloških pridelkov oz. živil – novi koncepti

- Ekološko kmetijstvo na VVO in drugih zavarovanih območjih

 

11.00-12.15  Okrogla miza:

 

Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO)  in vizija za novo programsko obdobje po 2020

predstavniki ekoloških kmetov, poslovnega sektorja, MKGP in drugi deležniki

 

12.15 - 13.00    Odmor za kosilo iz ekoloških sestavin (zelenjavna enolončnica in ekološka hrenovka)

                           (6 EUR) v menzi FKBV

 

  1. sklop: Turizem in ekološko kmetijstvo (13.00 - 14.30)

 

13.00 - 13.15 Ekološka živila v gastronomiji in imenovanje Evropska gastronomska destinacija 2021 - prof. dr. Martina Bavec v sod. z MGRT

13.15 – 13.30 Ponudba ekološke hrane na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji – mag. Martina Robačer, FKBV

13.30 – 13.50 Kreiranje ekološkega »paleo« menuja v gostinski ponudbi in možnosti za sodelovanje z ekološkimi kmetijami  (Interreg projekt PaleoDiversiStryia ) – Anja Vintar in dr. Matija Črešnar (Zavod za varstvo kulturne dediščine)

13.50 – 14.30 Predstavitve in izkušnje s ponudbo in certificiranjem ekoloških jedi oz. sestavin vabljenih ekoloških kmetij oz. gostinskih lokalov z razpravo (Baron, Pri Damah, …)

 

14.30-15.00    Kako naprej? Predlogi udeležencev za izboljšave v prihodnje

15.00 – 15.15 Zaključek konference in priprava zaključkov

 

Pogoji za udeležbo in drugo:

 

Zaradi lažje organizacije dogodka zbiramo predhodne prijave do 24.1.2019 do 8. ure preko spleta preko spleta um FKBV http://www.fkbv.um.si/ oz. na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HFBPddQMDolT_I2LAjAWDcPudABt7_ib8FhBzgCg8FYGyQ/viewform 

 

Dodatne informacije o dogodku dobite na e-naslovu: martina.robacer@um.si .

Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb v programu!

 

Kotizacije NI za samo udeležbo in prisotnost na dogodku, udeleženci pa si lahko dodatno naročijo kosilo iz ekoloških sestavin  (enolončnica + hrenovka) in strošek 6 EUR/osebo poravnajo v menzi ob registraciji, kjer prejmejo bon.

 

Za udeležence, ki želijo prejeti s strani Univerze v Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede uradno potrdilo o udeležbi na strokovni konferenci kot potrdilo o usposabljanju za potrebe svojih referenc, ga lahko izdamo po dogodku na podlagi izdanega naročila in plačilu 25 EUR/osebo.

Izročke predstavitev in druga gradiva bomo v primeru soglasja avtorjev postavili na spletne strani fakultete oz. katedre. Na podlagi naročila in plačila 10 EUR + poštnina pa jih lahko posredujemo tudi v pisni obliki na naslov naročnika.


Nazaj