Krizni sestanek z vrhom MKGP

Sindikat kmetov Slovenije je zahteval krizni sestanek z vrhom MKGP

Teme sestanka so bile zakoni Covid 1,2 in 3, težave v sektorju govejega mesa, mleka, zelenjave, prašičjega mesa, drobnice vinogradništva in sadjarstva, delovanje Sklada  ter še nekaj manjših zanimivih poudarkov.

 

 Pri Covid zakonu 1 in 2 ter prihajajočem zakonu Covid 3 smo izpostavili nestrinjanje z obravnavo kmetijskega sektorja, saj mora kmet vsak dan delati na kmetiji, kljub epidemiji. Izmenjali smo mnenja in izrazili nestrinjanje z predlaganimi rešitvami, kmetje bomo deležni le drobtinic napram ostalim sektorjem. V Covid 3 pričakujemo konkretne rešitve za kmetijski sektor, saj bodo posledice na kmetijah dolgoročne in se ne pokažejo takoj v celoti.

Za sektor govedoreje smo predlagali podaljšanje ukrepov do konca decembra tega leta, opozorili smo jih na težavo uvoza cenenega mesa iz tujine, ki je povzročila zmedo na trgu in padec odkupnih cen pri slovenskih kmetih, kateri bodo dodatno prizadeti zaradi prehoda starostnega praga  pri klasifikaciji govedi.  V mlečnem sektorju smo jih opozorili na težave na trgu mleka, saj so na podlagi izračuna lastne cene Kmetijskega inštituta  Slovenije odkupne cene padle pod lastno ceno prireje mleka na kmetiji, stroški krme, predvsem dokupljene pa so vsak dan večji.

Sindikat kmetov Slovenije  je zopet podal zahtevo, da morajo 40 odstotkov članov Sveta zavoda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS predstavljati uporabniki, torej kmetje.

Opozorili smo tudi, da se slika toplogrednih plinov v času karantene in v času, ko je v Sloveniji več govedi zaradi zmanjšanega odkupa izboljšuje. Pričakujemo, da bo  ministrstvo branilo kmete in  kmetijski sektor v prihodnje, ko se bo stanje poslabševalo, saj kmetje očitno le nismo tisti, ki ustvarjamo pretežni del toplogrednih plinov.

Ponovno smo opozorili tudi na problematiko zveri, saj vse od lanskega leta ni nobenih rešitev.


Nazaj