Novinarska konferenca nevladnih kmetijskih organizacij

Nevladne kmetijske organizacije so danes izrazile nestrinjanje z potekom pogajanj in napovedali stopnjevanje protestov.

Dovolj je!

Sestankov na resornih ministrstvih se več ne udeležujemo, saj se z gradivom, ki smo ga
prejeli ne strinjamo in ga ne moremo sprejeti. Gradivo ne ustreza našim zahtevam, je
nepopolno in zavajajoče - brez pravnih in strokovnih podlag. Učinek bo dosežen le s
konkretnimi rešitvami, ki jih trenutno ni! in nikakor s pojasnili o ustreznosti obstoječega
stanja.
Nadaljnjih sestankov delovnih skupin se več ne bomo udeleževali, ker NAŠE ZAHTEVE NISO
URESNIČENE.
Naj jih navedemo le nekaj:
- Uredba o Naturi 2000 in ostale habitatne direktive z vsemi omejitvami in
zahtevami za kmeta ostajajo.
- Podane rešitve za Okoljsko občutljivo trajno travinje niso sprejemljive.
- Zahteve, ki izhajajo iz pogojenosti ostajajo.
- Davčna bremena za območja z omejenimi dejavniki (OMD) – torej za območja,
kjer je izredno težko kmetovati (gorski, hribovski kmetje itd.) niso nič lažja.
* Poudarjamo, da zahteve, ki nam jih pišejo, niso zahteve Bruslja, temveč jih država piše
sama. In nas kmete s tem postavlja v bistveno težji položaj, kot ga kmetujejo kmetje
drugod po Evropi.
*Prehranska varnost Slovenije je iz dneva v dan bolj ogrožena. Druge države članice
Evropske Unije so že odreagirale na ceneni uvoz živil, vprašljive kakovosti iz Ukrajine. Kaj
pa mi?! Ta živila so že na naših trgovskih policah in še več jih prihaja! Pozivamo
potrošnika, da tega ne dopustimo.
Kmetje zaradi navedenih dejstev prejeto gradivo iz strani ministrstev označujemo za
nesprejemljivo.
Naj za konec izpostavimo še kapljo čez rob, ki je močno ponižala slovenskega kmeta -
predlog Zakona o zaščiti živali, ki so ga koalicijski partnerji vložili v petek. Kmetje smo
tisti, ki se v prvi vrsti zavzemamo za zaščito živali in ostro obsojamo kakršnokoli mučenje
živali.
Vendar je popolnoma nesprejemljivo in nedopustno, da zakon predvideva, da bi
živinorejske kmetije postale poligon za izživljanje tako imenovanih aktivistov –
»pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali«, ki naj bi na osnovi 40 urnega tečaja presojali
pravilnost oskrbe živali v oskrbi rejcev. S tem se popolnoma degradira znanje in izkušnje

rejcev ter ostale stroke, ki vsakodnevno z vso odgovornostjo in velikimi napori skrbijo za
njihove živali.
Zakaj imamo resorno ministrstvo, če vse omejitve podajajo naravovarstveniki, izjemni
strokovnjaki na področju dobrobiti živali, ki smo jih izvolili v parlament, ali pa vsak, ki
nekaj malega ve na podlagi svojih ne izkušenj, temveč prepričanj!?

Ne pristajamo na dejstvo, da se zadev ne da spremeniti!
Ker do sedaj kljub vsem zagotovilom, da nas slišijo temu še vedno ni tako. Še vedno
zadeve stojijo. Čeprav so rešljive takoj in je nujno, da jih za obstoj slovenskega kmetijstva
in prehransko varnost slovenskega potrošnika, pričnemo prioritetno obravnavati.
Ob tem vas obveščamo, da z današnjim dnem ponovno vzpostavljamo stavkovne
aktivnosti na območju celotne Slovenije. Napovedujemo protestni shod slovenskih
kmetov, ki bo v torek, 25. aprila, pet čez dvanajst, v centru Ljubljane.

Slovenski kmetje še nikoli nismo bili tako enotni kot smo danes.
Dovolj je!

Mi živimo v raju pod Triglavom. Ta raj pa ni samoumeven - ohranjali so ga ljudje, ki so svojo
ljubezen do zemlje prinašali iz roda v rod. Ljudje, ki so kljub vsem pritiskom še vedno verjeli,
da za svoje delo uživajo spoštovanje družbe in ugled.
Zaradi teh ljudi imamo danes ta raj. Vendar danes ni več tako samoumeven. Ponavljamo se
že kot stara kaseta - mladi, bi kmetovali - a ne za vsako ceno!
Resno opozarjamo, da ne zmoremo več vseh pritiskov, omejitev.
Ne zmoremo več da smo krivec za vse.
A vse kar zahtevamo od države so dostojni ter realni pogoji za kmetovanje. Če se zadeve ne
bodo uredile bo prehranska varnost države resno ogrožena. Je res potrebno, da pridemo do
točke zloma, da bomo začeli spoštovati slovenskega kmeta? Mar res zahtevamo preveč?

Sindikat kmetov Slovenije s podporo:
- Zveze slovenske podeželske mladine
- Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Zadružne zveze Slovenije
- Zveza kmetic Slovenije


Nazaj