Občni zbor Sindikata kmetov Slovenije

Vabimo vas na Občni zbor Sindikata kmetov Slovenije

VABILO

 

Vabimo vas na redni občni zbor Sindikata kmetov Slovenije, ki bo

 

v petek, 1. marca 2019, ob 9.30 uri, v prostorih

 

Gostišča Medved, Škofja vas 13, 3211 Škofja vas

 

DNEVNI RED:

Odprtje Občnega zbora in imenovanje delovnega predsedstva.

1.Predlog in izvolitev organov zbora: verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika in komisija za sklepe,

  1. 2. sprejem poslovnika,
  2. 3. poročilo predsednika Sindikata kmetov Slovenije,
  3. 4. finančno poročilo Sindikata kmetov Slovenije,
  4. 5. poročilo predsednika Nadzornega odbora Sindikata kmetov Slovenije,
  5. 6. poročilo verifikacijske komisije
  6. 7. razprava po poročilih in potrditev poročil,
  7. 8. program dela in finančni načrt Sindikata kmetov Slovenije,
  8. 9. beseda gostov,
  9. 10. kmetijska problematika; osrednja gostja bo ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec,
  10. 11. potrditev sklepov občnega zbora,

Pravico glasovanja imajo člani Sindikata kmetov Slovenije s poravnano članarino za leto 2019!                                                  

 

 

                                                                               Predsednik

                                                                             Anton MEDVED               

         

                                                                        

      

 

OPIS POTI: avtocestni izvoz Celje center, pot nadaljujete v smeri Vojnik, gostišče se nahaja ob glavni cesti v Škofji vasi.


Nazaj