OBČNI ZBOR SINDIKATA KMETOV SLOVENIJE

Redni letni občni zbor

Vabimo vas na občni zbor Sindikata kmetov Slovenije, ki bo

 

v četrtek, 13. februarja 2020, ob 10.00 uri, v prostorih

 

Gostile Grof,  Čeplje 12, 3305 Vransko

 

DNEVNI RED:

Odprtje Občnega zbora in imenovanje delovnega predsedstva.

  1. Predlog in izvolitev organov zbora: verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika in komisija za sklepe,
  2. sprejem poslovnika,
  3. poročilo predsednika Sindikata kmetov Slovenije,
  4. poročilo o izvedbi sklepov zadnjega občnega zbora,
  5. finančno poročilo Sindikata kmetov Slovenije,
  6. poročilo predsednika Nadzornega odbora Sindikata kmetov Slovenije,
  7. poročilo verifikacijske komisije
  8. razprava po poročilih in potrditev poročil,
  9. program dela in finančni načrt Sindikata kmetov Slovenije,
  10. beseda gostov,
  11. kmetijska problematika z gosti,
  12. potrditev sklepov občnega zbora,
  13. razno.

S spoštovanjem!                                                    

 

                                                                                                                                  Predsednik

                                                                                                                               Anton MEDVED               

         

                                                                        


Nazaj