Občni zbor Sindikata Kmetov Slovenije

Redni občni zbor Sindikata kmetov Slovenije v letu 2021 na portalu ZOOM
Povezava na dogodek je na koncu vabila.

VABILO

 

Vabimo vas na občni zbor Sindikata kmetov Slovenije, ki bo

 

v petek, 26. marca 2021, ob 19.00 uri, na portalu ZOOM.

 https://zoom.us/j/95395962394?pwd=MTh3WWY0MlJDa05SejlWQkl3QjQ5UT09

DNEVNI RED:

 

Odprtje Občnega zbora in imenovanje delovnega predsedstva.

 

 • Predlog in izvolitev organov zbora: verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelj zapisnika in komisija za sklepe,
 • sprejem poslovnika,
 • sprememba statuta Sindikata kmetov Slovenije,
 • poročilo predsednika Sindikata kmetov Slovenije,
 • finančno poročilo Sindikata kmetov Slovenije,
 • poročilo predsednika Nadzornega odbora Sindikata kmetov Slovenije,
 • poročilo verifikacijske komisije,
 • razprava po poročilih in potrditev poročil,
 • program dela in finančni načrt Sindikata kmetov Slovenije,
 • beseda gostov,
 • kmetijska problematika z gosti,
 • potrditev sklepov občnega zbora,

 Po drugem in tretjem odstavku 20. člena statuta Sindikata kmetov Slovenije je občni zbor sklepčen pod naslednjimi pogoji: Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov SKS. Če po predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za pol ure. Tako lahko občni zbor sklepa ne glede na število prisotnih članov SKS.

 

POVEZAVA na Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95395962394?pwd=MTh3WWY0MlJDa05SejlWQkl3QjQ5UT09
Meeting ID: 953 9596 2394    Passcode: 581449

 

 

S spoštovanjem!                                                    

 Predsednik

                                                        Anton MEDVED


Nazaj