ODKRIVANJE SKRIVNOSTI NARAVE IN KMETOVANJA S POMOČJO BIODINAMIČNEGA KMETOVANJA

Seminar ODKRIVANJE SKRIVNOSTI NARAVE IN KMETOVANJA S POMOČJO BIODINAMIČNEGA KMETOVANJA

SEMINAR "ODKRIVANJE SKRIVNOSTI NARAVE IN KMETOVANJA S POMOČJO BIODINAMIČNEGA KMETOVANJA"
24. 01. 2019 na KGZS, Gospodinjska ulica 6 Ljubljana od 9.00 do 14.00
Z naslednjim dnevnim redom:
9.00 -9.15
Uvodni pozdrav
9.15 – 10.15
Kaj lahko povzamemo na podlagi rezultatov primerjave različnih pridelovalnih sistemov
(biodinamični, ekološki, integrirani, konvencionalni) v trajnem poskusu na FKBV?
prof. dr. Martina Bavec, prof. dr. Franc Bavec in  mag. Martina Robačer, vsi UM FKBV Inštitut za
ekološko kmetijstvo
10.15 – 11.15
Delo v skladu s kozmičnimi ritmi, gibanje planetov in njihov vpliv na rast in zdravje rastlin
Meta Vrhunc, Društvo za biodinamično gospodarjenje, Ajda Vrzdenec
11.15-12.00
Učinkovanje biodinamičnih preparatov na rodovitnost tal / KMETIJA KOT CELOSTEN ORGANIZEM
Dr. Maja Kolar, Združenje Demeter Slovenija, Biotehniški center Naklo
12.00-12.45 Organizirana ekološka malica za prostovoljni prispevek
12.45-13.45
Dobre prakse z biodinamične kmeije Černelič, Zvone Černelič, biodinamična kmetija Černelič
13.45.14.15 Vprašanja in zaključki
Komu je predavanje namenjeno: vsem kmetovalcem, vsem kmetijskim svetovalcem, učiteljem na
kmetijskih šolah, predavateljem na univerzah, uslužbencem na KGZS in voljenim
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, faks: (01) 513 66 50
E-pošta: kgzs@kgzs.si
www.kgzs.si

Prijave:
- preko spletne strani
https://goo.gl/forms/eoqLKx7w9g7QNQ813
ali
- na telefonsko številko: 01 51 36 714
Prisrčno vabljeni.


Nazaj