Odkupne cene žit

koliko je vredna ura dela kmeta v Sloveniji

Pred vrati je žetev žit letnika 2020. Slovenski kmetje v tem trenutku še ne poznamo odkupnih cen, zlasti pereče je vprašanje odkupne cene  krušne pšenice.  Kmetijski inštitut Slovenije je po analitični kalkulaciji izračunal, da bi bila odkupna cena pšenice v letu 2020 le 148,00 €/t. Izračun Kmetijskega inštituta Slovenije pa je osnova za pogovore o odkupni ceni krušne pšenice.

Danes prevzema vodenje družinskih kmetij mlada generacija gospodarjev, ki so v glavnem univerzitetno izobraženi. To so kmetje, ki pri svojem delu v celoti upoštevajo vse ukrepe SKP (okoljske, podnebne, naravovarstvene itd.). Nešteto zakonov in  uredb, ki danes vplivajo na pridelavo hrane v RS kot najbolj strateško dejavnost. Obdobje COVID 19 nas je v Republiki Sloveniji postavilo v situacijo, da začnemo kmetijstvo in poklic kmeta obravnavati družbeno bistveno bolj odgovorno, kot je bilo to v preteklosti. Žal pa ugotavljamo, da se finančno  izčrpavanje slovenskega kmeta v korist deležnikov višje v agroživilski verigi tudi v tem času nadaljuje.

Sindikat kmetov Slovenije se z izračunano odkupno ceno krušne pšenice nikakor ne more strinjati. V kalkulaciji je nesorazmerna, oziroma podcenjena urna postavka dela kmeta, ki je ovrednotena na malo več kot 50 odstotkov cene dela za primerljive panoge po kolektivni pogodbi  ter precenjena vrednost pridelka slame po hektarju, kar neupravičeno izkrivlja kalkulacijo cene krušne pšenice v korist zniževanja odkupne cene za kmete.


Nazaj