Odvzem rjavega medveda

Sindikat kmetov Slovenije je zgrožen, ob dejstvu, da skupina ljudi izrablja pravne inštrumente za dosego svojega cilja, država kot lastnik zveri pa jim pritrjuje.

Predstavniki nevladne organizacije Alpe Adria Green, ki živijo daleč od območja rjavega medveda, s tožbo proti državi na upravnem sodišču, ponovno izpodbijajo del odloka vlade, ki narekuje odvzem 175 rjavih medvedov iz narave.

 

Divjad in zveri so državna last in država je kot umni gospodar dolžna skrbeti za ravnovesje ter varnost življenj in imetja državljanov. Ob 300% povečanju populacije rjavega medveda v Sloveniji v zadnjih 25 letih je očitno, da je bilo do sedaj upravljanje s populacijo rjavega medveda za stroko neuspešno ter hkrati uspešno za naravovarstvenike. Strokovni krogi opozarjajo na preseženo populacijo na območju stalne prisotnosti rjavega medveda, kar privede do povečanja konfliktov znotraj tega območja ter medvede sili na druga območja, kjer prej niso bili prisotni.

 

Kmetje in podeželsko prebivalstvo, ki se dnevno srečujemo z rjavim medvedom takšnega pritiska posameznikov in manjše interesne skupine, kateri so dobro situirani ter v veliki večini plačani iz državnega ali evropskega proračuna, enostavno ne razumemo. Ustava varuje življenje in premoženje vseh državljanov, zato se na Sindikatu kmetov Slovenije sprašujemo ali je življenje podeželskega prebivalca vredno manj kot življenje meščana ali ožje interesne skupine.

 

Kmetje in prebivalci, ki na podeželju ustvarjamo BDP in skrbimo za polnjenje državnega proračuna ter obdelanost podeželja,  upamo na vestno odločitev sodnikov v tej zadevi. V kolikor bo sodišče prepovedalo odstrel rjavih medvedov, pričakujemo da vsak posameznik, ki je pri tem sodeloval, poskrbi za enega medveda na svojem domu, kajti ne moremo dopustiti, da medvedje preko zime spijo v mrzlih in vlažnih brlogih sredi slovenskega podeželja.


Nazaj