Okrožnica

V tokratni okrožnici, ki je priložena vabilu obveščamo člane o dogodkih v januarju in februarju.

Prvi meseci letošnjega leta so minili v znamenju reševanja problematike o divjadi in zvereh ter afere »Poljsko meso«.

Dela na SKS nikakor ne zmanjka, saj je to obdobje sprejemanja zakonodaje za izvedbo ukrepov SKP pri kateri smo poskušali izboriti ugodne pogoje za kmeta. Na prvem stebru je tako nekaj sprememb pri ukrepu medonosna praha, kjer so dodane nove kulture, dovoljena pa je večkratna setev. Pri proizvodno vezanih plačilih za vrtnine je uveden nov sistem sporočanja setve in spravila vrtnin. Zaradi obsežne spremembe ste bili obveščeni s strani Agencije vsi pridelovalci vrtnin. Pri plačilih za mlade kmete je MKGP podal zahtevo po podpisu družabniške pogodbe med mladim kmetom in ostalimi člani kmetijskega gospodarstva, ki bi bila overjena na upravni enoti. Temu smo odločno nasprotovali, iz dveh razlogov. Kot prvič bi 4000 mladih kmetov s celotno družino moralo na upravni enoti podpisati pogodbo, kar vzame veliko časa in tudi sredstev, saj je overitev vsakega podpisa potrebno plačati. Kot drugič, pa je to uvedba družabniške pogodbe (pravne oblike d.o.o), ki za sabo prinese veliko več kot le list papirja, z namenom zadovoljitve Evropske Komisije. Odločno smo nasprotovali uvedbi takšnega inštrumenta na družinskih kmetijah, še zlasti samo na tej skupini kmetij.  

 

V januarju smo se srečali z vrhom MKGP. Obravnavali smo teme zemljiške politike ter divjadi in zveri. Pri zemljiški politiki smo ponovno poudarili, da je potrebna ureditev glede na pomembnost kmetijskih zemljišč. Državna zemljišča, ki jih obdelujejo podjetja v tuji lasti, je potrebo delno razdeliti med družinske kmetije, saj se poveča prihodek na površino in število delovnih mest. Obmejna zemljišča morajo biti drugače varovana, predvsem pred nakupi s strani tujcev. Predlagali smo, da jih Ministrstvo za obrambo utemelji kot obrambno pomembna območja. Žal sedanji obrambni minister tega ne želi narediti, kaj drugega žal tudi ne gre pričakovati od njega. Na področju divjadi je v pripravi pravilnik o ocenjevanju škode v gozdovih in na travinju. Predstavnika SKS v pogajalski skupini nista zadovoljna s predlogom, saj vse bremeni lastnika, država pa ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo po divjadi. Skupaj s KGZS in Zvezo lastnikov gozdov Slovenije pripravljamo pripombe ter skupni predlog uredbe. Zveri ne sodijo pod okrilje MKGP, se pa ministrica zaveda, da imajo pomemben vpliv na kmetovanje in življenje na podeželju.

 

V dneh pred občnim zborom se bomo udeležili tudi javne razprave o strategiji upravljanja z medvedom, o čimer boste podrobneje slišali na občnem zboru. Izvedli smo tudi dve odmevni novinarski konferenci na katerih smo opozorili na zmanjšanje lokacij pri izobraževanju za podukrep PRP "Dobrobit živali za govedo". Drugo novinarsko konferenco smo namenili problematiki razvrstitve kmetijskih objektov, zlasti rastlinjakov in vrtin. Naj opozorimo, da je po novi uredbi potrebno za postavitev rastlinjaka na njivi, ki je večji kot 150 kvadratnih metrov, pridobiti gradbeno dovoljenje in plačati komunalni prispevek. Toliko o podpori pridelave slovenske zelenjave!

 

Vse člane naprošamo, da zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja na elektronski naslov sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com posredujete svojo telefonsko številko in elektronski naslov (ali naslov sina, hčere, vnuka). Želimo vzpostaviti sistem hitrejšega pretoka informacij.

 


Nazaj