Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in seneno prirejo

MKGP je zaradi uvedbe reforme SKP letos podaljšalo roke za prijavo v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja

Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje se podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 30. marca 2023. 
 
Prav tako se podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso, in sicer do 30. junija 2023.
 
Prijave v kontrolo https://www.kon-cert.si/


Nazaj