poenostavljeno uveljavljanje višje sile po naravnih nesrečah

MKGP in ARSKTRP sta na podlagi prošnje kmetov pripravila poenostavljen postopek za uveljavljanje višje sile v primeru naravnih nesreč.


Nazaj