Poziv Vladi RS k popravku predlaganih kriznih ukrepov

Sindikat kmetov Slovenije se je odzval na predloge kriznih ukrepov za kmetijstvo, saj meni, da so predlagani ukrepi neenakovredni ostalim sektorjem, zato zahtevamo enake ukrepe.

Sindikat kmetov Slovenije poziva Vlado RS na tehten razmislek o enakopravnosti predlaganih ukrepov, ki jih je za pripravila za kmetijski sektor. Ugotavljamo, da v delovni skupini za pripravo ukrepov v času epidemije ni predstavnika agrarnih ekonomistov, kar nas močno preseneča. Zato Vlado RS pozivamo, da skupino takoj dopolni z agrarnim ekonomistom profesorjem in kmetom, dr. Stane Kavčičem.

 

Slovenski kmetje moramo v času epidemije vsakodnevno opravljati kmetijska dela, skrbeti za živali in rastline, da bom lahko poleti in v jeseni pospravili pridelke in s tem zagotovili čim večjo samooskrbo.

 

Vlado RS pozivamo, da takoj prouči ukrep ne osemenjevanja plemenskih živali in da najde rešitev, da se le to izvaja, kajti drugače bo sledila velika motnja v reprodukcijskem ciklu. Poskrbeti je potrebno za ustrezno zaščito izvajalcev.

 

Turistične kmetije, ki imajo prepoved delovanja se mora obravnavati enako, kot ostale gospodarske družbe in samostojne podjetnike v gostinskem sektorju. Enake obravnave naj bodo deležni tudi ostali kmetije, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi in jim je  zaradi ukrepov kakorkoli onemogočeno opravljanje dejavnosti.

 

Obveščamo vas tudi, da odkupne cene živine že v letu 2019 niso pokrivale proizvodnih stroškov in da se je odkup živali v času epidemije močno zmanjšal ter da so odkupne cene že znižujejo.

Obveščamo vas tudi, da Ljubljanske mlekarne  že znižujejo odkupne cene mleka. V kolikor temu ne bo sledil trend maloprodajnih cen, to pomeni, da se ostali deležniki v verigi okoriščajo na račun kmetov. V primeru nadaljevanja tega trenda, Vlado RS pozivamo, da razmisli o pomoči živilskopredelovalni industriji in trgovini.

 

V kolikor bi se že tako nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in živali, kmetom še naprej zniževale predlagamo Vladi RS sorazmerno finančno pomoč prizadetim kmetom.

 

Za vse kmete ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti ali opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji zahtevamo enake ukrepe kot so predlagani za ostale samozaposlene.

 

 

 


Nazaj