Prvo srečanje s kmetijsko ministrico

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije se je danes na spoznavnem srečanju sestal z  Ministrico Mateja Čalušić.

Na spoznavnem sestanku s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije je ministrica Mateja Čalušić izpostavila pomen tvornega sodelovanja za nadaljnje delo, s čimer vsi skupaj prispevamo k trajnostnemu napredku kmetijskega sektorja v Sloveniji. Poudarila je željo po vzpostavitvi trdnega partnerstva in graditvi konstruktivnega dialoga, kar daje moč razvoju in napredku slovenskega kmetijstva.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije je ministrico opozoril na zastoj pogajanj o protestnih zahtevah in jo pozval da kar najhitreje srečamo in nadaljujemo konstruktivni dialog o protestnih zahtevah in na novo odprtih zadevah, ki so se zgodile v času brez pogajanj.

Predsedniku Sindikata kmetov Slovenije se je ministrica zahvalila za dosedanje aktivnosti na področju kmetijstva ter napovedala nadaljnja redna srečanja, na katerih se bodo sproti reševala odprta vprašanja. Ravno tako je poudarila da se bodo pogajanja o protestnih zahtevah  nadaljevala v najkrajšem možnem času.

 

Ministrici je predsednik Sindikata kmetov Slovenije podal še nekaj tem katere bo potrebno takoj reševati. To so pogojenost z obvodnimi pasovi in praha, obdavčitev OMD izplačil, problematika zveri pred začetkom pašne sezone in priznavanje mesta živinoreje v slovenskem kmetijstvu kot trajnostne panoge, ki prispeva veliko delovnih mest in obdelanost podeželja. Ministrica je dodala da so začasno ustavili projekt popisa cen košarice zaradi nezagotavljanja zalog živil z nizkimi cenami.


Nazaj