Redno srečanje z Sindikata kmetov Slovenije z vrhom kmetijskega ministrstva

Na rednem srečanju je besed tekla o zemljiški politiki ter divjadi in zvereh

Redno srečanje Sindikata kmetov Slovenije z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec in njeno ekipo se je tokrat odvijalo na dve pomembni temi. Obravnavali smo zakonodajo na področju kmetijskih zemljišč ter problematiko divjadi in zveri. 

Obeta se sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer se SKS zavzema, da je družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva. Zaradi tega morajo ometi družinske kmetije dostop do zemlje, ki jo obdelujejo kmetijska podjetja (nekatera so v tuji lasti), seveda z zgornjo omejitvijo, potrebno je urediti predkupne pravice in v 10 kilometrskem obmejnem pasu narediti drugačen način prodaje kmetijskih zemljišč, da se izognemo nakupom s strani tujcev. ponovno smo podali zahtevo, da imajo kmetje predstavnika v svetu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter da mora biti delovanje Sklada v korist slovenskih kmetov.

Glede na zadnje dogodke se nismo mogli izogniti temi divjadi in zver. Na področju divjadi se pripravlja pravilnik za oceno škod v gozdovih, povečan odstrel jelenjadi in divjega prašiča v zadnjih dveh letih pa tudi kaže prve pozitivne rezultate. Ob tem so se nam zahvalili za podporo pri uvedbi povečanega odstrela jelenjadi. 

Velike zveri na spadajo pod MKGP, se pa zavedajo, da so v močni interakciji z kmeti, saj si delimo isti prostor. Zaradi zadržanja odloka o odvzemu osebkov rjavega medveda v letu 2018 se bo število medvedov še povečalo. Podprli smo prizadevanja MKGP do MOP, da je potrebno narediti vse, da se odvzem izvrši, v nasprotnem primeru nas leta 2022 čaka prek 2000 medvedov in le čakamo lahko kdaj bo prišlo do konflikta z človekom.

Zaradi neizvajanja upravljanja z rjavim medvedom in volkom je SKS skupaj z petimi nevladnimi organizacijami v tem tednu oblikoval koordinacijski odbor in na MOP poslal zahtevo po nujnem sestanku.


Nazaj