Redno srečanje z vrhom MKGP

Danes o novi SKP, tehničnih pregledih za traktorje in priklopnike ter poteku 60 dni moratorija na izvajanje protestnih aktivnosti zaradi napadov zveri.

 Redna srečanja vodstva Sindikata kmetov Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so namenjena izmenjavi stališč in pobud na najvišji ravni. Na današnjem srečanju bo Sindikat kmetov Slovenije predstavil svoja stališča do skupne kmetijske politike v obdobju 2021-2027, opozoril na anomalije v 8. členu pravilnika o tehničnih pregledih za kmetijska vozila ter vrh kmetijskega ministrstva opozoril, da je 60 dni, katere smo dali predsedniku vlade RS  Marjanu Šarcu, da uredi razmere z zvermi minilo.

 

Sindikat kmetov Slovenije  zavzema stališče, da je potrebno Skupno kmetijsko politiko v novi finančni perspektivi 2021-2027, izoblikovati v smeri pridelave hrane z optimalno obdelavo in pridelavo, ki zagotavlja da bo pridelava sonaravna, okolju prijazna, krajina pa ostala obdelana. Prejemniki ukrepov morajo imeti status aktivnega kmeta, katerega želimo definirati preko prodaje kmetijskih pridelkov v sistemu DDV (pavšalisti in zavezanci). Sistem že obstaja in ne obremenjuje nikogar, potrebno je le določiti kolikšen znesek prodaje je potreben na letni ravni, da kmetija pridobi status. Ob tem seveda ne pozabljamo na samooskrbne kmetije, katerim se nameni pavšal na kmetijo. Podpreti moramo optimalno obdelavo travinja, ki v Sloveniji predstavlja 2/3 obdelovalnih površin, zato je potrebno podpreti travojede živali, posledično vrniti podporo za krave dojilje. Pri investicijskih ukrepih predlagamo pavšalne zneske podpore za stroje in objekte (na kw delovne moči, meter delovne širine stroja, volumensko enoto pri senikih, skladiščih in gnojnih jamah ali stojišče za govedo, panj čebel…) kar pomeni veliko poenostavitev. Glede, na dejstvo, da ima Slovenija za oblikovanje ukrepov bolj proste roke, kot v prejšnjih finančnih perspektivah, pričakujemo, da bomo to izkoristili in naredili reformo Skupne kmetijske politike za novo finančno perspektivo slovenskemu kmetu in slovenski krajini prilagojeno ter prijazno.

 

Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil iz maja letošnjega leta,  je za kmete neprijazen in po vrhu vsega vsebuje tudi tehnične anomalije. Novela pravilnika, zahteva, da morajo traktorji, ki imajo omejitev 40 ali več km/h opraviti tehnični pregled na testni stezi. Poleg tega morajo to opraviti tudi traktorski priklopniki nad 3,5 tone. To pomeni, da registracija takšnih traktorjev in priklopnikov ne bo več mogoča na terenu, kot se je to izvajalo do sedaj. Še najbolj pa bode v oči, da morajo traktorski priklopniki nad 3,5 tone opraviti tehnični pregled, do 5 ton največje dovoljene mase pa jih sploh ni potrebno registrirati.

 

Sindikat kmetov Slovenije bo ob tej priložnosti seznanil vodstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je 60 dnevni moratorij Sindikata kmetov Slovenije, katerega smo dogovorili z predsednikom Vlade RS Marjanom Šarcem o neizvajanju sindikalnega boja na področju zveri minil. Ugotavljamo, da se v tem času ni naredilo drugega, kot ustanovilo dve komisiji in sklicalo nekaj sestankov, ki so brez rezultatov na terenu. Pokoli se še vedno dogajajo vsak dan, klub temu, da mediji ne poročajo o dogajanju na terenu. Sindikat kmetov Slovenije bo v naslednjih dneh sklical svoje organe in obravnaval problematiko zveri, ter  se odločil za nadaljnje korake.


Nazaj