Sedanja razporeditev sredstev za ukrepe SKP

Slovenija ima sredstva skupne kmetijske politike razdeljena 50% na prvi steber in 50% na drugi steber. Kaj to pomeni ob znižanju sredstev za novo finančno obdobje?

Sindikat izraža zaskrbljenost nad napovedjo Evropske komisije, ki sredstva na drugem stebru Skupne kmetijske politike (program razvoja podeželja) znižuje za 15 odstotkov. Znižanje naj bi bilo enako za vse države članice, iz grafa pa je razvidno, da imajo države članice različne deleže sredstev na drugem stebru SKP. Slovenija ima v tem primeru 50 odstotkov sredstev, kar pomeni, da bo izgubila veliko večji delež sredstev, kot naprimer Nemčija in Francija, kateri imata le 20 odstotkov sredstev na drugem stebru SKP.


Nazaj