Kandidati društva članov Sindikata na volitvah v organe KGZS

Kandidatne liste in zaporedne številke list, katere obkrožite da glasujete za za Društvo članov Sindikata kmetov po volilnih območjih.

Volilna enota Nova Gorica

 

1
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Uroš Marinič, Krasno 3c, Dobrovo 

2. Matjaž Berce, Draga 20a, Dornberk

3. Benedikt Kobal, Budanje 30, Vipava

 

4
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Uroš Marinič, Krasno 3c, Dobrovo 

2. Matjaž Berce, Draga 20a, Dornberk

3. Benedikt Kobal, Budanje 30, Vipava

 

 

Volilna enota Koper

 

4 ali 8
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV

 
 

1. Jožef Pino Klabjan, Osp 83 b, Črni kal Obkroži 8

2. Miloš Kos, Kodbilj 9a, Štanjel Obkroži 4

 

 

1
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Marino Jakomin, Kubed 57

2. Jožef Pino Klabjan, Osp 80a, Črni kal

3. Miloš Kos, Kodbilj 9a, Štanjel

4. Loridan Kaligarič, Cetore 8, Izola

5. Darinka Repek, Osp 13, Črni kal

6. Alojz Erzetič, Larisova u 5, Ankaran

7. Anamarija Koren, Gabrovica 1a, Črni kal

8. Matjaž Orel, Auber 10, Sežana

 

 

Volilna enota Kranj

 

5
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
1. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor

2. Jože Perne, Lom pod Storžičem 26, 26, Tržič

3. Petra Potočnik, Hotavlje 9, Gorenja Vas

 

4
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor

2. Jože Perne, Lom pod Storžičem 26, 26, Tržič

3. Petra Potočnik, Hotavlje 9, Gorenja Vas

4. Marija Bergant,  Kokra 42, Preddvor

5. Irena Vrhunc, Podbilica 12, Zg Besnica

6. Janez Smrtnik, Sp. Jezersko 14, zg. Jezersko

7. Marko Kuhar, Ambrož pod Krvavcem 5, Cerklje na Gorenjskem

8. Ivanka Repinc, Travne v Bohinju 4, Bohinjska Bistrica

9. Rafael Lotrič, Smolena 5, Železniki

10. Stanko Lotrič, Jamnik 11, Zg. Besnica

 

Volilna enota Ljubljana

 

2
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Ivan Bučar, Vel. Mlačevo 42, Grosuplje

2. Jakob Smolnikar, Gorjuša 9a, Dob

3. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul

4. Pavel Zatler, Kleče 12, 1000 Ljubljana

5. Anton Perme, Sp. Slivnica 47, Grosuplje

6. Marjan Jerman, Ljubljanska cesta 47, Kamnik

 

 

7
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Anton Perme, Sp. Slivnica 47, Grosuplje

2. Ivan Bučar, Vel. Mlačevo 42, Grosuplje

3. Jakob Smolnikar, Gorjuša 9a, Dob

4. Marjan Jerman, Ljubljanska cesta 47, Kamnik

5. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul

6. Joško Košir, Pristava 2, Brezovica

7. Marjan Križman, Ižanska 338, Ljubljana

8. Pavel Zatler, Kleče 12, 1000 Ljubljana

9. Bernard Gerjolj, Smolnik 14, Polhov Gradec

 

Volilna enota Kočevje

 

2
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
1, Barbara Štimec, Krkovo nad Faro 10, Kostel

 

 

2
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Leon Zemljič, Stari breg 2, Kočevje

2. Rok Rijavec, Mozelj 2, Kočevje

3. Alojz Brdnik, Rajhenav 1, Kočevje

4. Barbara Štimec, Krkovo nad Faro 10, Kostel

5. Jože Žužek, Strmec 4, Velike Lašče

6. Janko Papež, Seč 3, Kočevje

7. Aleksander Vukovič, Trata I8

8. Damjan Krneža, Novi Lazi 12a, Kočevska Reka

 

Volilna enota Postojna

 

11 ali 12
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Florjan Peternelj, Brce 10 a, Ilirska Bistrica Obkroži 12

2. Janez Kastelic, Knežak 33, Knežak Obkroži 11

 

 

 

1
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Florjan Peternelj, Brce 10 a, Ilirska Bistrica

2. Marjan Benc, Gabrije 19, Ilirka Bistrica

3. Andreja Milavec, Planina 42, Planina

4. Dragan Mavrič, Hrušica 77a, Knežak

5. Janez Kastelic, Knežak 33, Knežak

6. Rajko Kaluža, Slovenska vas 1, Pivka

7. Bojan Železnik, Šmihel 10, Pivka

8. Franc Bratoš, Velika pristava 17, Pivka

 

Volilna enota Novo mesto

 

2
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Stanko Jaki, Brinje 6, Šentrupert

2. Jernej Starešinič, Krasinec 9, Gradac

3. Dejan Kastelic, Pristavica 12, Veliki Gaber

4. Aleš Pršina, Gregorčeva Ulica 5, Dolenjska Toplice

 

 

 

2
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Jernej Redek, Krka 21, 8000 Novo mesto

2. Jernej Starešinič, Krasinec 9, Gradac

3. Stanko Jaki, Brinje 6, Šentrupert

4. Dejan Kastelic, Pristavica 12, Veliki Gaber

5. Strojin Matjaž, Mihovica 17, Šentjernej

6. Aleš Pršina, Gregorčeva Ulica 5, Dolenjska Toplice

7. Malerič Uroš, Zajčji vrh 1,  Črnomelj

8. Evstah Golob, Volčje njive 11, 8233 Mirna

9. Franci Trbanc, Dolenja Stara vas 14, Škocjan

10. Gril Klemen, Bušinec 3, Dolenjska Toplice

 

 

 

 

 

 

 

Volilna enota BREŽICE

 

6
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Roman Žveglič, Stržišče 4, Zabukovje

2. Zvonko Černelič, Dečno Selo 48, Artiče

3. Božidar  Beci, Razbor 44, Loka pri Zidanem mostu

 

 

4
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Boris Orešek, Kvedrova cesta 14, Sevnica

2. Jernej Jazbec, Drožanje 13,  Sevnica

3. Božidar Beci, Razbor 44, Loka pri Zidanem mostu

4. Andrej Levak, Artiče 28, Brežice

5. Alojz Androjna, Rogačice 10, Studenec

6. Cilka Kranjc, Budna vas 26a, Šentjanž

7. Bojan Rupar, Artiče 5, Artiče

8. Peter Končina, polje pri Tržišču 19, Krmelj

9. Zvonko Černelič, Dečno Selo 48, Artiče

10. Roman Žveglič, Stržišče 4, Zabukovje

 

Volilna enota Celje

 

6
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
1. Matjaž Vrhovšek, Zg. Laže, Loče

2. Boštjan Juhart, Novo Tepanje, 11, Slovenske Konjice

3. Bojan Rečnik, Žiče 45, Loče

4. Žan Žnidar, Dolga Gora 21, Ponikva

 

 

5
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
1. Boštjan Juhart, Novo Tepanje, 11, Slovenske Konjice

2. Bojan Rečnik, Žiče 45, Loče

3. Žan Žnidar, Dolga Gora 21, Ponikva

4. Benjamin Flere, Letuš 83, Šmartno ob Paki

5. Škorjak Marjan, Korpole 11, 3240 Šmarje pri Jelšah

6. Tadej Cvikel, Trnovlje pri Socki 13, Nova cerkev

7. Matjaž Vrhovšek, Zg. Laže, Loče

 

 

Volilna enota Ptuj

 

7
Lista kandidatov za člane sveta zbornice
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV

 
1. Anton Medved, Stražgonjca 39, 2331 Pragersko

2. Unuk Milan, Zg. Jablane 35, Cirkovce

3. Slavko Trstenjak, Frankovci 20, Ormož

4. Zavec Janez, Lancova vas 14a,  Videm pri Ptuju

 

 

6
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Unuk Milan, Zg. Jablane 35, Cirkovce

2. Zavec Janez, Lancova vas 14a,  Videm pri Ptuju

3. Slavko Trstenjak, Frankovci 20, Ormož

4. Anton Medved, Stražgonjca 39, 2331 Pragersko

5. Boštjan Štefančič, Cvetlična ulica 1, Ormož

6. Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 134, Pragersko

7.  Venčeslav Senekovič, Drvanja 31, Benedikt

8. Zvonko Fifer, Frajhajm 10 Šmartno na Pohorju

9. Anton Medved, Stražgonjca 39, 2331 Pragersko

10. Darko Koler, Breznikova cesta, 7 Benedikt

 

Volilna enota Maribor

 

8
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Bojan Protner, Dragučova 65, Pernica

2. Rado Lobnik, Orehova cesta 23, Orehova vas

 

 

1
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Rado Lobnik, Orehova cesta 23, Orehova vas

2. Bojan Protner, Dragučova 65, Pernica

3. Danilo Fišer, Ješenca 27a, Rače

4. Simon Dobnik, Rošnja 3a, Starše

5. Romana Jamšek, Svečina 27, Zg. Kungota

6. Uroš Dajčman, Vukovlje 61, Pernica

7. Marko Tekalčič, Nad reko 45, Maribor

 

Volilna enota Slovenj Gradec

 

4
Lista kandidatov za člane sveta zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Matej Brezovnik, Št. Janž pri Radljah 46, Radlje ob Dravi

2. Gregor Ročnik, Zavodnje 31, Šoštanj

3. Marko Kogelnik, Podklanc 5, Dravograd

 

 

4
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Marko Kogelnik, Podklanc 5, Dravograd

2. Gregor Ročnik, Zavodnje 31, Šoštanj

3. Matej Brezovnik, Št. Janž pri Radljah 46, Radlje ob Dravi

4. Joško Špegelj, Gortinska cesta 9, Muta

5. Herald Konečnik, Selovec 9, Šentjanž pri Dravogradu

 

 Volilna enota Murska Sobota

 

9
Lista kandidatov za člane sveta zbornice
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV

 
 

1. Franc Štih mlajši, Noršinci 3, Ljutomer

2. Ivan Špilak, Gasilska ulica 3, Turnišče

3. Zvonko Fleisinger, Spodnji Ivanjci 31, Gornja Radgona

4. Franc Kűčan, Tešanovci 60, Moravske Toplice

 

 

 

8
Lista kandidatov za člane sveta območne enote zbornice

 
Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV
 

1. Franc Kűčan, Tešanovci 60, Moravske Toplice

2. Branko Sobočan, Dolenja Bistrica 163, Črenšovci

3. Janko Pušenjak, Radomerje 12, Ljutomer

4. Marko Kreft, Kutinci 6a, Sveti Jurij ob Ščavnici

5. Jasna Šukar, Bodonci 143, Puconci

6. Ivan Špilak, Gasilska ulica 3, Turnišče

7. Zvonko Fleisinger, Spodnji Ivanjci 31, Gornja Radgona

8. Ladislav Toth, Glavna ulic 45, Lendava

9. Franc Štih starejši, Noršinci 3, Ljutomer

10. Marcel Galunder, Frana Kovačiča 5, Veržej

 


Nazaj