Sprememba obdobja za nastop bolniške v breme ZZZS za kmete

Kmet bo prejel bolniško že po 21. dnevu in ne več po 31. dneh

Državni zbor RS  je 26. januarja 2022 sprejel noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o delavnih razmerjih. Cilj obeh zakonov je zagotoviti nadomestilo za čas začasne odsotnosti z dela, tako imenovane bolniške, v primeru bolezni ali poškodbe izven dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že od 21. delovnega dne dalje. Navedena sprememba velja za vse zavarovance, tudi kmete, če so le-ti zavarovani za pravico do bolniške. Sprejeta rešitev se bo začela uporabljati s 1. marcem 2022.


Nazaj