Volilni občni zbor Sindikata kmetov Slovenije

Sindikat kmetov Slovenije vabi člane na Volilni občni zbor Sindikata kmetov Slovenije

VABILO

 

Vabimo Vas na volilni občni zbor Sindikata kmetov Slovenije, ki bo v nedeljo, 29. maja 2022, ob 10.00 uri, v gradu Rače

(Grajski trg 16, 2327 Rače).

 

DNEVNI RED:

 

Odprtje Občnega zbora in imenovanje delovnega predsedstva.

 1. Predlog in izvolitev organov zbora: verifikacijska komisija, volilna komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika in komisija za sklepe,
 2. Poročilo verifikacijske komisije,
 3. Poročilo predsednika Sindikata kmetov Slovenije,
 4. Finančno poročilo Sindikata kmetov Slovenije,
 5. Poročilo predsednika Nadzornega odbora,
 6. Razprava po poročilih in potrditev poročil,
 7. Predlog kandidatnih list in predstavitev kandidatov za organe,
 8. Volitve v organe Sindikata kmetov Slovenije,
 9. Beseda gostov,
 10. Razglasitev rezultatov,
 11. Program dela in finančni načrt Sindikata kmetov Slovenije,
 12. Kmetijska problematika,
 13. Potrditev sklepov občnega zbora,
 14. Razno.


Nazaj