O sindikatu

Sindikat kmetov Slovenije je nepolitična, neodvisna in nestrankarska organizacija. Včlanjevanje v sindikat je svobodno, sprejema vse kmete in druge zainteresirane ne glede na njihovo dejavnost, politično in versko pripadnost. 

Izvršilni odbor je regijsko enakomerno pokrit. Srečuje  se nekajkrat letno in preučuje trenutne probleme, ki se dogajajo v kmetijstvu in s kmetijstvom povezanih dejavnostih.  Koordinacijski svet sestavljajo predstavniki izvršilnega odbora ter predsedniki podružnic SKS. Sklicuje se po potrebi in če nekajkrat letno, ko se odloča o pomembnih odločitvah.

Dobro sodelujemo tudi z nevladnimi kmečkimi organizacijami iz tujine.  Naj izpostavimo dobre odnose z Kmečko zvezo iz Trsta, koroške kmete in njihovo zbornico in še posebno francoski sindikat FRSEA.  Na dobro sodelovanje, kažejo tudi vsakoletni obiski, ter tedenski stiki s katerimi si pomagamo pri reševanju težav v kmetijstvu.