O sindikatu

Sindikat kmetov Slovenije je nepolitična, neodvisna in nestrankarska organizacija. Včlanjevanje v sindikat je svobodno, sprejema vse kmete in druge zainteresirane ne glede na njihovo dejavnost, politično in versko pripadnost. Sindikat kmetov Slovenije trenutno deluje ¸štirinajsto leto, trenutno je vanj včlanjenih okoli 4000 članov. Izvršilnemu odboru predseduje predsednik Roman Žveglič iz Stržišča pri Sevnici, ki je drugo leto na krmilu organizacije.

Izvršilni odbor je regijsko enakomerno pokrit. Srečuje  se nekajkrat letno in preučuje trenutne probleme, ki se dogajajo v kmetijstvu in s kmetijstvom povezanih dejavnostih.  Koordinacijski svet sestavljajo predstavniki izvršilnega odbora ter predsedniki podružnic SKS. Sklicuje se po potrebi in če nekajkrat letno, ko se odloča o pomembnih odločitvah.

Podružnic je trenutno sedemnajst,  njihovo število pa se še povečuje (Obala, Slovenska Istra-Koper, Ajdovščina, Trebnje, Brežice, Novo mesto, Savinjska dolina, Sevnica, Bela Krajina, Kočevje, Ptuj z okolico, Prekmurje..... ), kar gre predvsem na račun boljše povezanosti kmetov in s tem lažjega doseganja dialoga z oblastmi. 

Dobro sodelujemo tudi z nevladnimi kmečkimi organizacijami iz tujine.  Naj izpostavm dobre odnose z Kmečko zvezo iz Trsta, koroške kmete in njihovo zbornico in še posebno francoski sindikat FRSEA.  Na dobro sodelovanje, kažejo tudi vsakoletni obiski, kjer smo se naučili novih prijemov v pogajanjih, ter tedenski stiki s katerimi si pomagamo pri reševanju težav v kmetijstvu.