Organi

PREDSEDNIK

MEDVED ANTON
Stražgonjca 39
2331 PRAGERSKO
GSM:041/82 60 07

 

PODPREDSEDNIKI

OREŠEK BORIS
Florjanska 4
8290 SEVNICA
GSM:041/95 05 47

 

UNUK MILAN
Zg. Jablane 35
2326 CIRKOVCE

040/32 84 29

KUČAN FRANC
Tešanovci 60
9226 MORAVSKE TOPLICE
GSM:051/34 79 92

 

 

 

REGIJSKI PREDSTAVNIKI - (člani izvršilnega odbora)

 

REGIJA NOVA GORICA

KRISTANČIČ DUŠAN
Medana 29
5212 Dobrovo v Brdih
GSM:041/69 06 99

 

REGIJA KOPER

KLABJAN PINO JOŽEF
Osp 80 a
6275 ČRNI KAL
GSM:041/63 72 20

 

REGIJA KRANJ

BERGANT STANISLAV
Kokra 42
4205 PREDDVOR
GSM:040/62 62 49

 

REGIJA LJUBLJANA

PER JANEZ
Slovenska cesta 3
1234 MENGEŠ
GSM:014/70 75 30

 

REGIJA KOČEVJE

ZEMLJIČ LEON
Stari breg 2
1331 KOČEVJE
GSM:051/61 49 00

 

REGIJA POSTOJNA

PETERNELJ FLORJAN
Brce 10
6250 ILIRSKA BISTRICA
GSM:041/58 41 93

 

REGIJA NOVO MESTO

JAKI STANKO
Brinje 6
8232 ŠENTRUPERT
GSM:041/50 88 92

 

REGIJA BREŽICE

BECI BOŽIDAR

Razbor 44

1434 Loka pri Zidanem Mostu

GSM:031/71 77 75

REGIJA CELJE

REČNIK BOJAN
Žiče 45
3215 LOČE
GSM:041/20 62 82

 

REGIJA PTUJ

STRMŠEK MILAN
Šikole 12
2331 PRAGERSKO
GSM:041/60 43 07

 

REGIJA MARIBOR

LOBNIK RADO

Orehova cesta 23

2312 Orehova vas

GSM:041/84 87 06

REGIJA SLOVENJ GRADEC

ROČNIK GREGOR
Zavodje 31
3325 ŠOŠTANJ
GSM:031/58 38 65

 

REGIJA MURSKA SOBOTA

ŠTIH FRANC
Noršinci pri Ljutomeru 3
9240 LJUTOMER
GSM:041/70 50 71

 

 

 

 

 

NADZORNI ODBOR

ZAVEC JANEZ 
Lancova vas 14a
2284 VIDEM PRI PTUJU

 

ŽVEGLIČ ROMAN
Stržišče 4
8292 ZABUKOVJE


HERGAN FRANC

Sp. Jablane 15

2326 Cirkovce

 

TREBEC JOŽEF

Barka 35

6217 Vremski Britof

 

ANTON PERŠUH
Zg. Jablane 14
2326 Cirkovce

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

SIMEONOV FANIKA
Zg. Vodale 3
8295 TRŽIŠČE

 

ANDREJ OGRIN
Grajska ulica 30
4264 BOHINJSKA BISTRICA

 

KERT JANEZ
Čirče 24
4000 KRANJ

 

SLAVKO TRSTENJAK
Frankovci 20
2270 Ormož

 

LENARČIČ ANDREJ

Bruna vas 4

8230 Mokronog

 

STROKOVNI TAJNIK

  • Jernej REDEK
    GSM: 031/65 66 37