Obračun odkupljenega mleka v kilogramih

Sindikat zahteva, da se začne odkupljeno mleko obračunavati v kilogramih!

V ponedeljek, 12. februarja 2018 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na zahtevo Sindikata kmetov Slovenije (rezultat zadnjega rednega srečanja z ministrom) sklican sestanek o obračunu odkupljenega mleka pri kmetih.

SKS je dal pobudo za sestanek na podlagi obračuna mleka v tujini, kjer dobijo kmetje odkupljeno mleko plačano v kilogramih. 

Obračun pri odkupu bi potekal v €/kg in ne več €/l. S tem kmetje pridobimo večjo transparentnost pri pogajanjih za ceno mleka, saj so vse referenčne cene v €/kg, medtem ko je cene mleka pri nas v €/l. Prevzem mleka na kmetiji bi potekal v litrih zaradi merilnih naprav, pri obračunu pa bi se pretvoril v težo (kg). Za faktor za preračun (iz litrov v kilograme) se uporabi vrednost 1,025.

Zaključek sestanka je bil, da se do naslednjega sestanka, ki bo v začetku marca, podrobneje proučijo vplivi vpeljave spremembe na odnose med partnerji v verigi.


Nazaj