poročilo o poteku pogajanj z Vlado RS

Kratko poročilo o poteku pogajanj.

V sredo, 24. maja smo se z MKGP ponovno usedli za pogajalsko mizo. Kakor že ves čas poudarjamo, od naših zahtev NE ODSTOPAMO! Na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, kljub našim prizadevanjem, nismo mogli vplivati, saj je zakon vložila poslanska skupina s podporo strank, ki imajo večino. V točkah, ki smo jih izpostavili in so za nas nesprejemljive, ne bomo popustili. Nikakor ne bomo dovolili, da bo zakon sprejet v predlagani obliki, ki predvideva »živalsko policijo«, kar popolnoma diskreditira rejce ter stroko in v predvideni obliki ne bo reševal mučenja živali, ki ga predlagatelji zakona naslavljajo. Zato bomo takoj, ko bo svoje mnenje podala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, vložili amandmaje.

Poleg strokovne javnosti in nevladnih organizacij je številne dvome v predlagane zakonske rešitve izpostavila tudi vlada. V svojem stališču opozarja na številne dileme v zvezi z uvajanjem sprememb. Med drugim je izpostavila, da bi podelitev pristojnosti (tudi posrednih) državnih organov nevladnim organizacijam lahko vodila v razkroj pravnega sistema, saj bi to lahko postal koncept za reagiranje tudi na drugih področjih, kadarkoli bi civilna družba ocenila, da državni organi svojih nalog ne izvršujejo optimalno. Prav tako vlada glede pooblaščenih svetovalcev opozarja na možnost kršitve temeljnih ustavnih pravic, kot so pravica do zasebne lastnine, pravica do zasebnosti, nedotakljivost stanovanja.

Prek Zadružne zveze Slovenije smo pridobili pravno mnenje zunanje inštitucije glede ustavnosti uredbe PUN (Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028), kar je pomemben temelj, da se bomo lahko argumentirano pogajali naprej. Povzetki pravnega mnenja so bili predstavljeni ministrstvu, po predstavitvi kmetom na Igu bodo tudi pisno poslani pristojnima ministrstvoma.

Dobili pa smo zagotovilo ministrice, da se bo pravilnik o masnih bilancah začel izvajati v začetku oktobra, v takšni obliki, kot je bil lani podpisan.

Pogajanja se bodo nadaljevala v petek, 9. junija, z obema pristojnima ministroma, zahtevali pa bomo tudi prisotnost predsednika vlade.


Nazaj