predlogi napisov za transparente

Nekaj predlogov za vse, ki boste sami izdelali transparente, da bomo usklajeni po celi Sloveniji

SKP je škodljiva za slovensko kmetijstvo, ekstenzifikacija ogroža prehransko varnost

Slovenci jemo domačo hrano, golob pa naj je ličinke

Zahtevamo aktivno upravljanje z zvermi

Ne dovolimo, da Slovenija postane zverinjak

Kmetje ne bomo redili živali za hrano zverem

Proti obdavčitvam v kmetijstvu in gospodarstvu

Pravica do kmetovanja je ustavna pravica

Proti omejitvam na lastni zemlji

Ne novim davkom za delovne državljane

Za pravične pokojnine kmečkih žensk

Če propade kmet propade država

Politika Bruslja=lakota ljudi

Brez kmeta, brez hrane, brez domovine

Ni kmeta, ni kruha, ni naroda

STOP davčnim pritiskom na kmeta

ZAHTEVAMO administrativno razbremenitev.

STOP nacionalizaciji kmetij preko nepremičninskega davka

Kjer se je trajno kmetovalo stoletja, naj se kmetuje naprej

PROTI dvojnim standardom pri trgovinskih sporazumih

STOP zahtevam zelenega dogovora


Nazaj