Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Ministrstvo je v sodelovanju s strokovnimi službami pripravilo tehnološka navodila za ekološko predelavo poljščin.

Tehnološka navodila so namenjena vsem ekološkim kmetom kot pomoč pri načrtovanju kolobarja ter pridelavi posameznih poljščin. Seveda pa niso namenjena le ekološkim kmetom, vsi kmetje lahko v njih najdemo koristne informacije za izboljšanje rodnosti tal in ekonomike pridelave. Tehnološka navodila najdete na tukaj


Nazaj