Vrnitev goveda kmetiji Možgan

Sindikat kmetov Slovenije pozdravlja novico, da je bilo 13 glav goveda vrnjenih na kmetijo Možgan, ostale sledijo v naslednjih dneh.

Že ob odvzemu goveda smo opozorili na nezakonitost le-tega, čemur je kasneje pritrdilo tudi MKGP, sedaj pa smo končno dočakali epilog, da se je govedo pričelo vračati lastniku.

Dobri novici navkljub pa nas močno skrbi dejstvo, da je govedo, po navedbah gospoda Rudija, v slabšem stanju kot je bilo na dan odvzema.

V Sindikatu pričakujemo, da bo kmetu povrnjena nepopravljiva škoda, ki mu je bila s tem ukrepom prizadejana, hkrati pa upamo, da si bo tudi govedo opomoglo od vsega stresa, ki mu je bilo povzročeno.

Odgovorne znova pozivamo k premisleku o uvedbi odgovornosti ob takih primerih. Da je bila inšpektorica zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem, ki ga je izvedla je namreč absurd. Potreben po temeljit premislek o uvedbi dodatne odgovornosti, ki jo nosijo posamezniki, ki predstavljajo uradni organ, sicer se bojimo, da se bodo takšni nezakoniti odvzemi vrstili še naprej.


Nazaj